Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Vasa valkrets - Nykarleby - Nya fullmäktige Infotext för sidan

I tabellen visas antalet mandat respektive röstetalet för varje parti eller grupp som har fått mandat i det nya fullmäktige. Namnen kan ändra ifall rösträkningen fortfarande pågår. Det stör "ny" bredvid kandidaten om han/hon inte har suttit i det gamla fullmäktige. I slutet på raden visas kandidatens yrke samt ålder enligt vad kandidaten har uppgett. Resultaten är slutliga först efter kontrollräkningen.

Genom att klicka på kandidatens namn ser du hans/hennes understöd i de olika röstningsområdena.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 5 882
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 4 040
Valdeltagande 69,0% Godkända röster 2008 4 206
Valdeltagande 2008 72,5% Godkända röster 2011 4 487
Valdeltagande 2011 77,6% Förkastade röster 19

Visa suppleanterna

Parti Kandidat   Röster Yrke ålder  
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) Mandat 20, förändring 0
  Elli Flén ny 369 kommunikationskonsult 37
  Bo Kronqvist 345 lektor 64
  Maria Palm 160 ekonomichef 49
  Albert Vestlin 153 företagare 67
  Nanna-Lisa Finskas 110 pensionerad lärare 65
  Jan-Erik Högdahl 107 jordbrukare 68
  Anneli Häggblom ny 106 jordbrukare 43
  Sören Lawast ny 104 jordbrukare 49
  Vald-Erik Granlund 103 pälsfarmare 69
  Kenneth Nylund 94 avdelningschef 44
  Roger Frostdahl 92 jordbrukare, entreprenör 57
  Greta Näs 84 lektor 64
  Stefan Sandin 72 försäljare 54
  Thomas Karv 72 studerande 24
  Rita Linqvist ny 69 företagare 55
  Roy Björkman 68 församlingsmästare 50
  Siv Frostdahl-Blomqvist ny 66 sjukskötare 37
  Jan-Erik Frostdahl 66 pensionär 64
  Ulla Linder ny 64 projektarbetare 48
  Leif Kronqvist ny 64 fiolbyggare 44
  Anna Sundstén ny 63 företagare, studerande 27 Suppleant
  Bengt Jansson ny 57 FM, pensionär 63 Suppleant
  Fredrik Backlund 53 jordbrukare 39 Suppleant
  Sten Drifell ny 51 trafikant 56 Suppleant
  Elin Nymark ny 51 diakoniarbetare, teologie magister 35 Suppleant
  Lisa Kallvik ny 49 psyk.kand. 24 Suppleant
  Rune Nyman 48 jord- och skogsbrukare 57 Suppleant
  Mathias Kass ny 44 pol.mag., VD 34 Suppleant
  Ulf Sourander ny 33 lektor 63 Suppleant
  Lisa Palm ny 29 studerande 20 Suppleant
  Christel Höglund-Bergström ny 28 klasslärare 36 Suppleant
  Kenneth Turpeinen ny 25 VD 46 Suppleant
  Simon Sundvik ny 12 företagare 27 Suppleant
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) Mandat 5, förändring 0
  Steven Frostdahl 228 ombudsman 39
  Stefan Sjöberg ny 80 pol.kand., pensionär 63
  Ronny Ingman 70 ingenjör 39
  Ronny Norrgård 55 huvudförtroendeman 35
  Ted Saari 54 försäljningschef 36
  Anna Caldén 49 socionom YH, pol.stud. 31 Suppleant
  Marika Holmberg ny 49 förstavårdare 47 Suppleant
  Mikaela Wickman ny 39 köksförman 34 Suppleant
  Inger Englund ny 24 kanslist 55 Suppleant
  Fredrik Mannström ny 23 chaufför 24 Suppleant
Centern i Finland (C) Mandat 1, förändring 0
  Leif Häggblom 103 företagare 57
  Jorma Malinen ny 38 överkonstapel, jordbrukare 54 Suppleant
Kristdemokraterna i Finland (KD) (KD) Mandat 1, förändring 0
  Karl-Erik Wikström ny 65 pensionär 61
  Ingegerd Söderlund ny 28 hälsovårdare 60 Suppleant
  Kenneth Helsing ny 26 arbetsledare 38 Suppleant
Sannfinländarna (Sannf) Mandat 0, förändring 0
  Marina Saviaro ny 53 försäljare, myyjä 44 Suppleant