Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Södra Savolax valkrets - Nyslott - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 51
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -40
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 30 534
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 17 805
Valdeltagande 58,6% Godkända röster 2008 18 322
Valdeltagande 2008 59,9% Godkända röster 2011 20 144
Valdeltagande 2011 67,0% Förkastade röster 84
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 29,7 15 5 284 -3,2 -21 -747 +8,8 +1 075
SDP 26,1 14 4 642 -4,0 -12 -872 -3,1 -1 239
Saml 15,6 8 2 777 +0,1 -6 -65 +2,6 +155
Sannf 11,6 6 2 059 +8,5 +5 +1 498 -6,3 -1 544
Gröna 6,5 3 1 164 -0,8 -4 -182 -4,0 -965
KD 6,0 3 1 072 +0,3 0 +19 +0,7 +7
VÄNST 4,5 2 793 -0,9 -2 -182 +2,0 +292
SP 0,1 0 14 +0,1 0 +14 -0,1 -23

Södra Savolax valkrets - Nyslott - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 51
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -40
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 30 534
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 17 805
Valdeltagande 58,6% Godkända röster 2008 18 322
Valdeltagande 2008 59,9% Godkända röster 2011 20 144
Valdeltagande 2011 67,0% Förkastade röster 84
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 29,1 30,3 29,7 2 793 2 491 5 284 15 -3,2 -747 -21 +8,8 +1 075
SDP 26,9 25,1 26,1 2 580 2 062 4 642 14 -4,0 -872 -12 -3,1 -1 239
Saml 16,4 14,7 15,6 1 571 1 206 2 777 8 +0,1 -65 -6 +2,6 +155
Sannf 11,7 11,4 11,6 1 127 932 2 059 6 +8,5 +1 498 +5 -6,3 -1 544
Gröna 5,3 8,0 6,5 505 659 1 164 3 -0,8 -182 -4 -4,0 -965
KD 6,1 5,9 6,0 590 482 1 072 3 +0,3 +19 0 +0,7 +7
VÄNST 4,4 4,6 4,5 418 375 793 2 -0,9 -182 -2 +2,0 +292
SP 0,1 0,0 0,1 10 4 14 0 +0,1 +14 0 -0,1 -23