Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Tavastlands valkrets - Orimattila - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -9
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 12 801
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 7 020
Valdeltagande 55,2% Godkända röster 2008 7 226
Valdeltagande 2008 57,6% Godkända röster 2011 8 270
Valdeltagande 2011 66,2% Förkastade röster 49
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 31,5 14 2 211 +5,5 -4 +330 +13,9 +759
Saml 25,7 12 1 802 -1,5 -3 -160 +0,8 -253
SDP 17,2 8 1 208 -3,9 -2 -320 +1,4 -98
Sannf 14,3 6 1 007 +2,3 +1 +135 -14,6 -1 385
Gröna 3,7 1 260 -0,1 0 -17 +0,2 -32
KD 3,7 1 257 -1,1 -1 -87 -0,4 -81
VÄNST 2,5 1 173 -0,7 0 -54 -1,5 -158
FKP 1,5 0 102 -0,4 0 -33 +1,2 +80

Tavastlands valkrets - Orimattila - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -9
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 12 801
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 7 020
Valdeltagande 55,2% Godkända röster 2008 7 226
Valdeltagande 2008 57,6% Godkända röster 2011 8 270
Valdeltagande 2011 66,2% Förkastade röster 49
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 32,0 31,1 31,5 958 1 253 2 211 14 +5,5 +330 -4 +13,9 +759
Saml 25,6 25,7 25,7 767 1 035 1 802 12 -1,5 -160 -3 +0,8 -253
SDP 18,0 16,6 17,2 539 669 1 208 8 -3,9 -320 -2 +1,4 -98
Sannf 13,6 14,9 14,3 408 599 1 007 6 +2,3 +135 +1 -14,6 -1 385
Gröna 2,3 4,7 3,7 70 190 260 1 -0,1 -17 0 +0,2 -32
KD 4,6 3,0 3,7 138 119 257 1 -1,1 -87 -1 -0,4 -81
VÄNST 2,5 2,5 2,5 74 99 173 1 -0,7 -54 0 -1,5 -158
FKP 1,4 1,5 1,5 42 60 102 0 -0,4 -33 0 +1,2 +80