Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Egentliga Finlands valkrets - Oripää - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 17
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 088
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 752
Valdeltagande 69,8% Godkända röster 2008 804
Valdeltagande 2008 75,3% Godkända röster 2011 772
Valdeltagande 2011 73,1% Förkastade röster 7
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 41,6 7 313 +2,1 0 -5 -2,0 -24
Saml 24,6 4 185 -9,4 -2 -88 +9,4 +68
VÄNST 17,2 3 129 +1,5 +1 +3 +7,8 +57
Sannf 10,8 2 81 +10,8 +2 +81 -5,8 -47
SDP 5,9 1 44 -5,0 -1 -43 -4,5 -36

Egentliga Finlands valkrets - Oripää - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 17
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 088
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 752
Valdeltagande 69,8% Godkända röster 2008 804
Valdeltagande 2008 75,3% Godkända röster 2011 772
Valdeltagande 2011 73,1% Förkastade röster 7
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 37,5 44,9 41,6 124 189 313 7 +2,1 -5 0 -2,0 -24
Saml 23,9 25,2 24,6 79 106 185 4 -9,4 -88 -2 +9,4 +68
VÄNST 17,5 16,9 17,2 58 71 129 3 +1,5 +3 +1 +7,8 +57
Sannf 13,9 8,3 10,8 46 35 81 2 +10,8 +81 +2 -5,8 -47
SDP 7,3 4,8 5,9 24 20 44 1 -5,0 -43 -1 -4,5 -36