Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Birkalands valkrets - Orivesi - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 7 773
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 4 854
Valdeltagande 62,8% Godkända röster 2008 4 974
Valdeltagande 2008 65,2% Godkända röster 2011 5 379
Valdeltagande 2011 70,3% Förkastade röster 26
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
Saml 28,5 10 1 385 +2,1 0 +71 +3,5 +37
SDP 25,6 9 1 245 -1,6 -1 -112 +5,4 +156
C 19,1 7 925 +0,6 0 +6 +3,6 +96
Sannf 8,9 3 431 +3,9 +2 +182 -12,8 -735
VÄNST 8,2 3 397 +0,7 +1 +27 +2,0 +64
KD 6,4 2 312 -4,3 -2 -223 +0,3 -15
Gröna 3,3 1 159 -1,3 0 -71 -0,4 -40

Birkalands valkrets - Orivesi - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 7 773
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 4 854
Valdeltagande 62,8% Godkända röster 2008 4 974
Valdeltagande 2008 65,2% Godkända röster 2011 5 379
Valdeltagande 2011 70,3% Förkastade röster 26
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
Saml 29,1 28,0 28,5 698 687 1 385 10 +2,1 +71 0 +3,5 +37
SDP 26,3 25,0 25,6 631 614 1 245 9 -1,6 -112 -1 +5,4 +156
C 18,3 19,8 19,1 438 487 925 7 +0,6 +6 0 +3,6 +96
Sannf 9,5 8,3 8,9 228 203 431 3 +3,9 +182 +2 -12,8 -735
VÄNST 6,9 9,4 8,2 166 231 397 3 +0,7 +27 +1 +2,0 +64
KD 6,9 5,9 6,4 166 146 312 2 -4,3 -223 -2 +0,3 -15
Gröna 3,0 3,5 3,3 72 87 159 1 -1,3 -71 0 -0,4 -40