Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Norra Karelens valkrets - Outokumpu - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 6 070
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 446
Valdeltagande 57,0% Godkända röster 2008 3 568
Valdeltagande 2008 57,3% Godkända röster 2011 3 712
Valdeltagande 2011 61,3% Förkastade röster 11
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 30,0 9 1 033 +4,4 +1 +119 +5,6 +129
SDP 19,7 5 679 -5,2 -2 -210 -5,9 -272
Sannf 15,0 4 516 +6,6 +2 +217 -11,1 -453
VÄNST 14,6 4 502 -3,3 -1 -135 +4,8 +138
Saml 8,0 2 274 -3,5 -1 -134 +0,3 -11
Gröna 5,1 1 175 -1,2 0 -48 +2,3 +72
E110 4,0 1 137 - - - - -
KD 3,6 1 125 -1,9 0 -73 +1,4 +41
Pir 0,1 0 5 +0,1 0 +5 -0,2 -6

Norra Karelens valkrets - Outokumpu - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 6 070
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 446
Valdeltagande 57,0% Godkända röster 2008 3 568
Valdeltagande 2008 57,3% Godkända röster 2011 3 712
Valdeltagande 2011 61,3% Förkastade röster 11
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 29,9 30,0 30,0 511 522 1 033 9 +4,4 +119 +1 +5,6 +129
SDP 21,1 18,4 19,7 360 319 679 5 -5,2 -210 -2 -5,9 -272
Sannf 14,8 15,2 15,0 252 264 516 4 +6,6 +217 +2 -11,1 -453
VÄNST 15,0 14,2 14,6 256 246 502 4 -3,3 -135 -1 +4,8 +138
Saml 8,0 7,9 8,0 137 137 274 2 -3,5 -134 -1 +0,3 -11
Gröna 4,0 6,1 5,1 69 106 175 1 -1,2 -48 0 +2,3 +72
E110 3,6 4,3 4,0 62 75 137 1 - - - - -
KD 3,5 3,7 3,6 60 65 125 1 -1,9 -73 0 +1,4 +41
Pir 0,1 0,2 0,1 1 4 5 0 +0,1 +5 0 -0,2 -6