Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Lapplands valkrets - Övertorneå - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 855
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 736
Valdeltagande 71,2% Godkända röster 2008 2 886
Valdeltagande 2008 72,1% Godkända röster 2011 2 941
Valdeltagande 2011 73,5% Förkastade röster 7
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 51,3 15 1 403 -4,8 -1 -215 +8,8 +155
VÄNST 26,4 7 721 0,0 0 -39 +6,6 +140
Sannf 13,1 3 359 +13,1 +3 +359 -5,6 -193
SDP 5,0 1 137 -2,3 -1 -74 -4,7 -149
Saml 4,2 1 116 -1,3 0 -44 -1,5 -54

Lapplands valkrets - Övertorneå - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 855
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 736
Valdeltagande 71,2% Godkända röster 2008 2 886
Valdeltagande 2008 72,1% Godkända röster 2011 2 941
Valdeltagande 2011 73,5% Förkastade röster 7
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 51,1 51,5 51,3 642 761 1 403 15 -4,8 -215 -1 +8,8 +155
VÄNST 25,0 27,5 26,4 314 407 721 7 0,0 -39 0 +6,6 +140
Sannf 13,3 13,0 13,1 167 192 359 3 +13,1 +359 +3 -5,6 -193
SDP 6,0 4,2 5,0 75 62 137 1 -2,3 -74 -1 -4,7 -149
Saml 4,7 3,9 4,2 59 57 116 1 -1,3 -44 0 -1,5 -54