Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Tavastlands valkrets - Padasjoki - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 796
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 773
Valdeltagande 63,9% Godkända röster 2008 1 924
Valdeltagande 2008 66,5% Godkända röster 2011 1 920
Valdeltagande 2011 68,3% Förkastade röster 13
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
Saml 42,9 9 761 -0,8 -1 -80 +21,7 +353
C 18,0 4 320 -2,0 0 -66 +3,2 +34
SDP 16,2 3 287 -2,6 -1 -75 -4,6 -112
Gröna 13,0 3 231 +4,5 +1 +67 +9,5 +164
Sannf 9,8 2 174 +9,8 +2 +174 -13,2 -268

Tavastlands valkrets - Padasjoki - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 796
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 773
Valdeltagande 63,9% Godkända röster 2008 1 924
Valdeltagande 2008 66,5% Godkända röster 2011 1 920
Valdeltagande 2011 68,3% Förkastade röster 13
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
Saml 43,3 42,4 42,9 430 331 761 9 -0,8 -80 -1 +21,7 +353
C 18,4 17,6 18,0 183 137 320 4 -2,0 -66 0 +3,2 +34
SDP 15,3 17,3 16,2 152 135 287 3 -2,6 -75 -1 -4,6 -112
Gröna 12,1 14,2 13,0 120 111 231 3 +4,5 +67 +1 +9,5 +164
Sannf 10,9 8,5 9,8 108 66 174 2 +9,8 +174 +2 -13,2 -268