Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Uleåborgs valkrets - Paltamo - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -6
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 070
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 690
Valdeltagande 55,5% Godkända röster 2008 1 748
Valdeltagande 2008 55,1% Godkända röster 2011 2 007
Valdeltagande 2011 64,5% Förkastade röster 14
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 47,6 11 804 +2,7 -2 +20 +2,9 -92
VÄNST 15,1 3 255 -4,5 -2 -87 -2,8 -104
SDP 14,1 3 239 +0,9 -1 +7 +5,2 +59
Sannf 12,3 2 208 +3,9 0 +61 -8,1 -201
Saml 4,9 1 83 -0,4 0 -9 +0,9 +3
KD 4,2 1 71 -0,9 0 -18 +1,6 +19
Gröna 1,8 0 30 -1,8 -1 -32 +0,6 +7

Uleåborgs valkrets - Paltamo - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -6
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 070
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 690
Valdeltagande 55,5% Godkända röster 2008 1 748
Valdeltagande 2008 55,1% Godkända röster 2011 2 007
Valdeltagande 2011 64,5% Förkastade röster 14
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 46,5 48,4 47,6 336 468 804 11 +2,7 +20 -2 +2,9 -92
VÄNST 15,6 14,7 15,1 113 142 255 3 -4,5 -87 -2 -2,8 -104
SDP 14,1 14,2 14,1 102 137 239 3 +0,9 +7 -1 +5,2 +59
Sannf 11,3 13,0 12,3 82 126 208 2 +3,9 +61 0 -8,1 -201
Saml 5,7 4,3 4,9 41 42 83 1 -0,4 -9 0 +0,9 +3
KD 4,8 3,7 4,2 35 36 71 1 -0,9 -18 0 +1,6 +19
Gröna 1,9 1,7 1,8 14 16 30 0 -1,8 -32 -1 +0,6 +7