Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Kymmene valkrets - Parikkala - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 840
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 118
Valdeltagande 64,6% Godkända röster 2008 3 256
Valdeltagande 2008 64,0% Godkända röster 2011 3 188
Valdeltagande 2011 65,4% Förkastade röster 10
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 45,8 13 1 428 -2,1 -1 -133 -2,5 -112
UP sit 13,2 4 411 - - - - -
Saml 13,1 3 407 -4,2 -2 -156 +4,9 +147
SDP 9,9 3 310 -3,4 0 -126 -2,3 -80
KD 8,5 2 265 +2,4 +1 +66 +2,4 +69
Sannf 6,0 1 187 +6,0 +1 +187 -13,1 -421
Gröna 3,3 1 104 +1,7 +1 +52 +0,4 +12
E93 0,2 0 6 - - - - -

Kymmene valkrets - Parikkala - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 840
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 118
Valdeltagande 64,6% Godkända röster 2008 3 256
Valdeltagande 2008 64,0% Godkända röster 2011 3 188
Valdeltagande 2011 65,4% Förkastade röster 10
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 42,9 48,4 45,8 640 788 1 428 13 -2,1 -133 -1 -2,5 -112
UP sit 13,5 12,8 13,2 202 209 411 4 - - - - -
Saml 14,6 11,6 13,1 218 189 407 3 -4,2 -156 -2 +4,9 +147
SDP 11,1 8,9 9,9 165 145 310 3 -3,4 -126 0 -2,3 -80
KD 8,7 8,4 8,5 129 136 265 2 +2,4 +66 +1 +2,4 +69
Sannf 6,3 5,7 6,0 94 93 187 1 +6,0 +187 +1 -13,1 -421
Gröna 2,9 3,7 3,3 43 61 104 1 +1,7 +52 +1 +0,4 +12
E93 0,0 0,4 0,2 0 6 6 0 - - - - -