Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Birkalands valkrets - Parkano - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 5 706
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 740
Valdeltagande 65,7% Godkända röster 2008 3 898
Valdeltagande 2008 67,5% Godkända röster 2011 3 854
Valdeltagande 2011 68,5% Förkastade röster 8
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 33,3 9 1 247 +1,8 0 +17 -2,7 -142
Sannf 25,6 7 959 +7,2 +2 +241 -7,5 -319
Saml 18,6 5 694 -1,1 0 -73 +8,5 +307
SDP 15,4 4 577 -2,8 -1 -134 +4,2 +146
VÄNST 4,3 1 161 -3,1 -1 -128 +1,0 +35
KD 2,7 1 102 +0,8 0 +25 -0,1 -8

Birkalands valkrets - Parkano - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 5 706
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 740
Valdeltagande 65,7% Godkända röster 2008 3 898
Valdeltagande 2008 67,5% Godkända röster 2011 3 854
Valdeltagande 2011 68,5% Förkastade röster 8
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 31,6 35,7 33,3 692 555 1 247 9 +1,8 +17 0 -2,7 -142
Sannf 26,4 24,5 25,6 578 381 959 7 +7,2 +241 +2 -7,5 -319
Saml 18,9 18,1 18,6 413 281 694 5 -1,1 -73 0 +8,5 +307
SDP 16,9 13,3 15,4 370 207 577 4 -2,8 -134 -1 +4,2 +146
VÄNST 3,4 5,6 4,3 74 87 161 1 -3,1 -128 -1 +1,0 +35
KD 2,7 2,7 2,7 60 42 102 1 +0,8 +25 0 -0,1 -8