Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Lapplands valkrets - Pelkosenniemi - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 15
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 867
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 576
Valdeltagande 66,9% Godkända röster 2008 655
Valdeltagande 2008 72,1% Godkända röster 2011 633
Valdeltagande 2011 68,7% Förkastade röster 4
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 31,9 5 184 +8,7 +1 +32 -2,7 -35
VÄNST 18,4 3 106 +0,1 0 -14 -7,7 -59
YLsit 18,4 3 106 - - - - -
Gröna 11,8 2 68 +11,8 +2 +68 +10,5 +60
Sannf 11,1 2 64 +11,1 +2 +64 -9,6 -67
Saml 4,2 0 24 0,0 0 -3 -4,4 -30
KD 4,2 0 24 -4,4 -1 -32 +1,3 +6

Lapplands valkrets - Pelkosenniemi - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 15
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 867
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 576
Valdeltagande 66,9% Godkända röster 2008 655
Valdeltagande 2008 72,1% Godkända röster 2011 633
Valdeltagande 2011 68,7% Förkastade röster 4
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 35,6 26,6 31,9 122 62 184 5 +8,7 +32 +1 -2,7 -35
VÄNST 15,7 22,3 18,4 54 52 106 3 +0,1 -14 0 -7,7 -59
YLsit 14,6 24,0 18,4 50 56 106 3 - - - - -
Gröna 11,1 12,9 11,8 38 30 68 2 +11,8 +68 +2 +10,5 +60
Sannf 12,0 9,9 11,1 41 23 64 2 +11,1 +64 +2 -9,6 -67
Saml 5,2 2,6 4,2 18 6 24 0 0,0 -3 0 -4,4 -30
KD 5,8 1,7 4,2 20 4 24 0 -4,4 -32 -1 +1,3 +6