Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Lapplands valkrets - Pello - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -6
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 337
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 414
Valdeltagande 72,8% Godkända röster 2008 2 499
Valdeltagande 2008 72,2% Godkända röster 2011 2 642
Valdeltagande 2011 76,0% Förkastade röster 15
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 48,1 11 1 160 -1,9 -3 -88 +4,2 +2
VÄNST 21,5 4 519 -1,8 -3 -64 +4,8 +77
Sannf 14,2 3 342 +14,2 +3 +342 -2,9 -108
SDP 11,6 2 281 -4,7 -2 -128 +1,0 0
Saml 4,4 1 107 -2,6 -1 -69 -4,1 -119
KAP 0,2 0 5 -0,1 0 -2 -0,1 -2

Lapplands valkrets - Pello - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -6
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 337
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 414
Valdeltagande 72,8% Godkända röster 2008 2 499
Valdeltagande 2008 72,2% Godkända röster 2011 2 642
Valdeltagande 2011 76,0% Förkastade röster 15
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 44,3 53,9 48,1 653 507 1 160 11 -1,9 -88 -3 +4,2 +2
VÄNST 23,6 18,3 21,5 347 172 519 4 -1,8 -64 -3 +4,8 +77
Sannf 14,3 13,9 14,2 211 131 342 3 +14,2 +342 +3 -2,9 -108
SDP 12,5 10,3 11,6 184 97 281 2 -4,7 -128 -2 +1,0 0
Saml 5,0 3,6 4,4 73 34 107 1 -2,6 -69 -1 -4,1 -119
KAP 0,3 0,0 0,2 5 0 5 0 -0,1 -2 0 -0,1 -2