Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Södra Savolax valkrets - Pertunmaa - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 17
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -4
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 575
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 033
Valdeltagande 66,3% Godkända röster 2008 1 139
Valdeltagande 2008 69,0% Godkända röster 2011 1 076
Valdeltagande 2011 67,5% Förkastade röster 12
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 37,2 7 384 -6,5 -3 -114 -16,0 -188
Sannf 24,9 4 257 +4,6 -1 +26 +5,0 +43
Saml 16,6 3 171 +1,8 0 +3 +9,5 +95
YL1 SI 12,6 2 130 - - - - -
SDP 6,1 1 63 -4,0 -1 -52 -5,6 -63
KD 2,7 0 28 0,0 0 -3 +0,4 +3

Södra Savolax valkrets - Pertunmaa - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 17
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -4
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 575
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 033
Valdeltagande 66,3% Godkända röster 2008 1 139
Valdeltagande 2008 69,0% Godkända röster 2011 1 076
Valdeltagande 2011 67,5% Förkastade röster 12
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 35,8 38,4 37,2 171 213 384 7 -6,5 -114 -3 -16,0 -188
Sannf 26,2 23,8 24,9 125 132 257 4 +4,6 +26 -1 +5,0 +43
Saml 17,4 15,9 16,6 83 88 171 3 +1,8 +3 0 +9,5 +95
YL1 SI 10,7 14,2 12,6 51 79 130 2 - - - - -
SDP 7,3 5,0 6,1 35 28 63 1 -4,0 -52 -1 -5,6 -63
KD 2,7 2,7 2,7 13 15 28 0 0,0 -3 0 +0,4 +3