Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Mellersta Finlands valkrets - Petäjävesi - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat +6
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 125
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 944
Valdeltagande 62,5% Godkända röster 2008 1 892
Valdeltagande 2008 63,8% Godkända röster 2011 2 110
Valdeltagande 2011 68,9% Förkastade röster 10
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 39,5 11 768 -6,0 +1 -93 +9,9 +144
Sannf 22,9 6 446 +22,9 +6 +446 +0,1 -35
Saml 12,3 3 240 -2,3 0 -38 +0,4 -12
SDP 9,9 3 193 -8,4 -1 -154 -5,6 -134
KD 7,2 2 139 -3,2 0 -56 -1,1 -36
VÄNST 4,2 1 82 -0,3 0 -4 -1,5 -39
Gröna 3,9 1 76 -2,7 0 -49 -1,3 -33

Mellersta Finlands valkrets - Petäjävesi - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat +6
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 125
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 944
Valdeltagande 62,5% Godkända röster 2008 1 892
Valdeltagande 2008 63,8% Godkända röster 2011 2 110
Valdeltagande 2011 68,9% Förkastade röster 10
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 36,3 41,3 39,5 249 519 768 11 -6,0 -93 +1 +9,9 +144
Sannf 22,7 23,1 22,9 156 290 446 6 +22,9 +446 +6 +0,1 -35
Saml 10,1 13,6 12,3 69 171 240 3 -2,3 -38 0 +0,4 -12
SDP 11,7 9,0 9,9 80 113 193 3 -8,4 -154 -1 -5,6 -134
KD 10,3 5,4 7,2 71 68 139 2 -3,2 -56 0 -1,1 -36
VÄNST 5,7 3,4 4,2 39 43 82 1 -0,3 -4 0 -1,5 -39
Gröna 3,2 4,3 3,9 22 54 76 1 -2,7 -49 0 -1,3 -33