Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Mellersta Finlands valkrets - Pihtipudas - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 524
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 217
Valdeltagande 63,2% Godkända röster 2008 2 314
Valdeltagande 2008 62,3% Godkända röster 2011 2 301
Valdeltagande 2011 63,5% Förkastade röster 9
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 48,9 14 1 085 +3,0 +1 +22 +10,1 +191
SDP 22,6 6 501 -4,5 -2 -125 -0,4 -29
Sannf 10,0 3 221 +10,0 +3 +221 -4,7 -116
Saml 9,9 2 220 -3,5 -1 -91 -4,0 -100
VÄNST 8,6 2 190 -2,1 -1 -57 +3,4 +70

Mellersta Finlands valkrets - Pihtipudas - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 524
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 217
Valdeltagande 63,2% Godkända röster 2008 2 314
Valdeltagande 2008 62,3% Godkända röster 2011 2 301
Valdeltagande 2011 63,5% Förkastade röster 9
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 41,7 53,1 48,9 339 746 1 085 14 +3,0 +22 +1 +10,1 +191
SDP 24,9 21,3 22,6 202 299 501 6 -4,5 -125 -2 -0,4 -29
Sannf 9,2 10,4 10,0 75 146 221 3 +10,0 +221 +3 -4,7 -116
Saml 12,1 8,7 9,9 98 122 220 2 -3,5 -91 -1 -4,0 -100
VÄNST 12,1 6,5 8,6 98 92 190 2 -2,1 -57 -1 +3,4 +70