Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Norra Karelens valkrets - Polvijärvi - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 883
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 231
Valdeltagande 57,8% Godkända röster 2008 2 312
Valdeltagande 2008 59,3% Godkända röster 2011 2 564
Valdeltagande 2011 65,8% Förkastade röster 13
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 43,4 12 968 -9,0 -3 -244 +2,2 -88
SDP 22,7 6 506 -1,3 -1 -49 +3,7 +19
Sannf 14,5 4 323 +10,7 +3 +236 -10,3 -313
YL1 10,5 3 234 - - - - -
KD 3,8 1 84 0,0 0 -4 +0,9 +10
Saml 3,5 1 79 +0,4 +1 +6 -2,2 -69
Gröna 1,7 0 37 -3,1 -1 -73 -1,8 -51

Norra Karelens valkrets - Polvijärvi - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 883
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 231
Valdeltagande 57,8% Godkända röster 2008 2 312
Valdeltagande 2008 59,3% Godkända röster 2011 2 564
Valdeltagande 2011 65,8% Förkastade röster 13
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 44,0 42,8 43,4 465 503 968 12 -9,0 -244 -3 +2,2 -88
SDP 20,1 25,0 22,7 212 294 506 6 -1,3 -49 -1 +3,7 +19
Sannf 13,5 15,3 14,5 143 180 323 4 +10,7 +236 +3 -10,3 -313
YL1 12,8 8,4 10,5 135 99 234 3 - - - - -
KD 4,5 3,1 3,8 48 36 84 1 0,0 -4 0 +0,9 +10
Saml 3,1 3,9 3,5 33 46 79 1 +0,4 +6 +1 -2,2 -69
Gröna 1,9 1,4 1,7 20 17 37 0 -3,1 -73 -1 -1,8 -51