Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Lapplands valkrets - Posio - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -6
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 207
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 981
Valdeltagande 62,6% Godkända röster 2008 2 306
Valdeltagande 2008 69,0% Godkända röster 2011 2 172
Valdeltagande 2011 66,4% Förkastade röster 25
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 64,0 16 1 267 +12,3 +1 +76 +7,9 +50
RYHMÄ 13,4 3 265 - - - - -
Sannf 7,9 1 156 +7,9 +1 +156 -10,6 -245
VÄNST 7,5 1 149 -2,2 -1 -75 -1,9 -56
SDP 3,9 0 77 -3,8 -2 -101 -2,3 -57
Saml 3,4 0 67 +3,4 0 +67 -3,4 -80

Lapplands valkrets - Posio - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -6
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 207
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 981
Valdeltagande 62,6% Godkända röster 2008 2 306
Valdeltagande 2008 69,0% Godkända röster 2011 2 172
Valdeltagande 2011 66,4% Förkastade röster 25
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 65,1 61,1 64,0 912 355 1 267 16 +12,3 +76 +1 +7,9 +50
RYHMÄ 12,6 15,3 13,4 176 89 265 3 - - - - -
Sannf 7,3 9,3 7,9 102 54 156 1 +7,9 +156 +1 -10,6 -245
VÄNST 7,1 8,6 7,5 99 50 149 1 -2,2 -75 -1 -1,9 -56
SDP 4,1 3,3 3,9 58 19 77 0 -3,8 -101 -2 -2,3 -57
Saml 3,8 2,4 3,4 53 14 67 0 +3,4 +67 0 -3,4 -80