Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Nylands valkrets - Pukkila - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 572
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 949
Valdeltagande 60,8% Godkända röster 2008 1 011
Valdeltagande 2008 66,7% Godkända röster 2011 1 024
Valdeltagande 2011 67,5% Förkastade röster 6
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 55,5 12 527 -2,6 -1 -61 +14,3 +105
Saml 17,4 4 165 -0,4 0 -15 +2,5 +13
Sannf 9,7 2 92 +9,7 +2 +92 -13,4 -144
SDP 9,4 2 89 -3,7 0 -43 -1,8 -25
Gröna 4,1 1 39 -4,9 -1 -52 -0,1 -4
KD 3,9 0 37 +1,9 0 +17 +2,6 +24

Nylands valkrets - Pukkila - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 572
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 949
Valdeltagande 60,8% Godkända röster 2008 1 011
Valdeltagande 2008 66,7% Godkända röster 2011 1 024
Valdeltagande 2011 67,5% Förkastade röster 6
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 57,4 53,7 55,5 268 259 527 12 -2,6 -61 -1 +14,3 +105
Saml 16,3 18,5 17,4 76 89 165 4 -0,4 -15 0 +2,5 +13
Sannf 10,9 8,5 9,7 51 41 92 2 +9,7 +92 +2 -13,4 -144
SDP 10,1 8,7 9,4 47 42 89 2 -3,7 -43 0 -1,8 -25
Gröna 1,9 6,2 4,1 9 30 39 1 -4,9 -52 -1 -0,1 -4
KD 3,4 4,4 3,9 16 21 37 0 +1,9 +17 0 +2,6 +24