Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Birkalands valkrets - Punkalaidun - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 674
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 894
Valdeltagande 71,0% Godkända röster 2008 1 969
Valdeltagande 2008 71,4% Godkända röster 2011 1 977
Valdeltagande 2011 74,3% Förkastade röster 5
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 36,1 8 684 -3,5 -1 -96 +11,4 +196
Sannf 26,0 6 492 +15,8 +4 +291 -16,4 -345
Saml 19,8 4 375 -2,2 -1 -58 +5,2 +86
SDP 12,8 2 243 -3,5 -2 -78 +3,6 +61
VÄNST 5,3 1 100 -0,7 0 -17 +0,9 +13

Birkalands valkrets - Punkalaidun - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 674
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 894
Valdeltagande 71,0% Godkända röster 2008 1 969
Valdeltagande 2008 71,4% Godkända röster 2011 1 977
Valdeltagande 2011 74,3% Förkastade röster 5
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 35,4 36,6 36,1 280 404 684 8 -3,5 -96 -1 +11,4 +196
Sannf 26,2 25,8 26,0 207 285 492 6 +15,8 +291 +4 -16,4 -345
Saml 20,4 19,4 19,8 161 214 375 4 -2,2 -58 -1 +5,2 +86
SDP 11,6 13,7 12,8 92 151 243 2 -3,5 -78 -2 +3,6 +61
VÄNST 6,4 4,4 5,3 51 49 100 1 -0,7 -17 0 +0,9 +13