Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Uleåborgs valkrets - Puolanka - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 499
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 530
Valdeltagande 61,6% Godkända röster 2008 1 460
Valdeltagande 2008 56,1% Godkända röster 2011 1 650
Valdeltagande 2011 64,7% Förkastade röster 10
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 65,0 14 995 +8,3 +1 +166 +24,1 +320
VÄNST 18,5 4 283 -4,7 -1 -56 -2,8 -69
Sannf 9,0 2 137 +9,0 +2 +137 -14,7 -254
YL SIT 4,9 1 75 - - - - -
Saml 2,6 0 40 -2,4 -1 -33 -2,6 -46

Uleåborgs valkrets - Puolanka - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 499
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 530
Valdeltagande 61,6% Godkända röster 2008 1 460
Valdeltagande 2008 56,1% Godkända röster 2011 1 650
Valdeltagande 2011 64,7% Förkastade röster 10
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 63,1 67,3 65,0 523 472 995 14 +8,3 +166 +1 +24,1 +320
VÄNST 20,7 15,8 18,5 172 111 283 4 -4,7 -56 -1 -2,8 -69
Sannf 8,6 9,4 9,0 71 66 137 2 +9,0 +137 +2 -14,7 -254
YL SIT 4,2 5,7 4,9 35 40 75 1 - - - - -
Saml 3,4 1,7 2,6 28 12 40 0 -2,4 -33 -1 -2,6 -46