Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Södra Savolax valkrets - Puumala - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 115
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 475
Valdeltagande 70,0% Godkända röster 2008 1 505
Valdeltagande 2008 65,4% Godkända röster 2011 1 511
Valdeltagande 2011 70,5% Förkastade röster 6
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 48,5 11 715 +4,0 +1 +46 +12,5 +171
SDP 20,5 4 302 -3,6 -1 -61 +1,7 +18
Sannf 14,8 3 218 +14,8 +3 +218 -4,9 -80
Saml 9,6 2 141 -10,5 -2 -161 -5,9 -92
KD 6,7 1 99 -4,7 -1 -72 +3,0 +43

Södra Savolax valkrets - Puumala - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 115
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 475
Valdeltagande 70,0% Godkända röster 2008 1 505
Valdeltagande 2008 65,4% Godkända röster 2011 1 511
Valdeltagande 2011 70,5% Förkastade röster 6
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 49,5 47,3 48,5 389 326 715 11 +4,0 +46 +1 +12,5 +171
SDP 20,2 20,8 20,5 159 143 302 4 -3,6 -61 -1 +1,7 +18
Sannf 14,0 15,7 14,8 110 108 218 3 +14,8 +218 +3 -4,9 -80
Saml 10,2 8,9 9,6 80 61 141 2 -10,5 -161 -2 -5,9 -92
KD 6,1 7,4 6,7 48 51 99 1 -4,7 -72 -1 +3,0 +43