Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Uleåborgs valkrets - Pyhäjärvi - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 779
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 966
Valdeltagande 62,4% Godkända röster 2008 3 054
Valdeltagande 2008 62,1% Godkända röster 2011 3 088
Valdeltagande 2011 63,8% Förkastade röster 15
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 50,7 14 1 503 -0,8 -2 -69 +12,0 +310
PRO 18,3 5 544 - - - - -
VÄNST 10,5 3 310 -4,4 -1 -143 +3,2 +85
SDP 10,2 3 303 -4,3 -1 -139 -13,4 -427
Sannf 8,2 2 243 +5,9 +2 +172 -12,1 -385
Saml 1,7 0 50 -0,3 0 -12 -2,2 -70
Gröna 0,4 0 13 0,0 0 0 -1,2 -37

Uleåborgs valkrets - Pyhäjärvi - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 779
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 966
Valdeltagande 62,4% Godkända röster 2008 3 054
Valdeltagande 2008 62,1% Godkända röster 2011 3 088
Valdeltagande 2011 63,8% Förkastade röster 15
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 52,7 48,3 50,7 847 656 1 503 14 -0,8 -69 -2 +12,0 +310
PRO 17,5 19,3 18,3 282 262 544 5 - - - - -
VÄNST 10,0 11,0 10,5 161 149 310 3 -4,4 -143 -1 +3,2 +85
SDP 9,8 10,7 10,2 157 146 303 3 -4,3 -139 -1 -13,4 -427
Sannf 8,0 8,4 8,2 129 114 243 2 +5,9 +172 +2 -12,1 -385
Saml 1,6 1,8 1,7 25 25 50 0 -0,3 -12 0 -2,2 -70
Gröna 0,4 0,5 0,4 6 7 13 0 0,0 0 0 -1,2 -37