Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Uleåborgs valkrets - Pyhäjoki - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 597
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 692
Valdeltagande 65,7% Godkända röster 2008 1 924
Valdeltagande 2008 73,9% Godkända röster 2011 1 899
Valdeltagande 2011 72,8% Förkastade röster 13
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 63,4 14 1 072 +7,5 +1 -2 +19,8 +245
VÄNST 17,9 4 303 +7,3 +2 +98 +2,6 +12
Saml 9,3 2 158 +4,2 +1 +59 +4,3 +63
E40 6,0 1 102 - - - - -
Sannf 3,4 0 57 +3,4 0 +57 -11,5 -226

Uleåborgs valkrets - Pyhäjoki - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 597
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 692
Valdeltagande 65,7% Godkända röster 2008 1 924
Valdeltagande 2008 73,9% Godkända röster 2011 1 899
Valdeltagande 2011 72,8% Förkastade röster 13
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 59,7 66,0 63,4 423 649 1 072 14 +7,5 -2 +1 +19,8 +245
VÄNST 20,2 16,3 17,9 143 160 303 4 +7,3 +98 +2 +2,6 +12
Saml 9,6 9,2 9,3 68 90 158 2 +4,2 +59 +1 +4,3 +63
E40 5,8 6,2 6,0 41 61 102 1 - - - - -
Sannf 4,8 2,3 3,4 34 23 57 0 +3,4 +57 0 -11,5 -226