Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Uleåborgs valkrets - Pyhäntä - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 15
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 148
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 757
Valdeltagande 66,4% Godkända röster 2008 741
Valdeltagande 2008 60,7% Godkända röster 2011 795
Valdeltagande 2011 65,9% Förkastade röster 5
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 61,7 10 467 -13,1 -2 -87 +7,9 +39
Sannf 13,3 2 101 +13,3 +2 +101 -8,8 -75
SDP 9,9 1 75 +9,9 +1 +75 +4,5 +32
Saml 9,2 1 70 -1,8 0 -12 +3,1 +21
VÄNST 5,8 1 44 -6,1 -1 -44 -0,4 -5

Uleåborgs valkrets - Pyhäntä - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 15
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 148
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 757
Valdeltagande 66,4% Godkända röster 2008 741
Valdeltagande 2008 60,7% Godkända röster 2011 795
Valdeltagande 2011 65,9% Förkastade röster 5
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 65,2 55,4 61,7 317 150 467 10 -13,1 -87 -2 +7,9 +39
Sannf 12,1 15,5 13,3 59 42 101 2 +13,3 +101 +2 -8,8 -75
SDP 9,7 10,3 9,9 47 28 75 1 +9,9 +75 +1 +4,5 +32
Saml 8,8 10,0 9,2 43 27 70 1 -1,8 -12 0 +3,1 +21
VÄNST 4,1 8,9 5,8 20 24 44 1 -6,1 -44 -1 -0,4 -5