Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Kymmene valkrets - Pyttis - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 276
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 519
Valdeltagande 59,6% Godkända röster 2008 2 691
Valdeltagande 2008 66,6% Godkända röster 2011 2 830
Valdeltagande 2011 67,7% Förkastade röster 30
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
Saml 23,7 7 597 +1,3 +1 -7 +3,1 +15
SDP 17,8 5 449 -7,7 -2 -237 -5,3 -205
C 16,9 5 426 -2,6 -1 -98 +2,2 +9
Sannf 15,0 4 378 +6,6 +2 +152 -9,4 -312
SFP 9,8 3 246 +1,8 +1 +31 +9,8 +246
Gröna 7,1 2 178 -5,1 -1 -150 +2,6 +52
SIT YL 5,6 1 142 - - - - -
VÄNST 2,5 0 64 -1,5 -1 -44 -6,0 -177
KD 1,5 0 39 +1,5 0 +39 -1,8 -57

Kymmene valkrets - Pyttis - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 276
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 519
Valdeltagande 59,6% Godkända röster 2008 2 691
Valdeltagande 2008 66,6% Godkända röster 2011 2 830
Valdeltagande 2011 67,7% Förkastade röster 30
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
Saml 21,7 25,6 23,7 267 330 597 7 +1,3 -7 +1 +3,1 +15
SDP 19,5 16,2 17,8 240 209 449 5 -7,7 -237 -2 -5,3 -205
C 19,0 14,9 16,9 234 192 426 5 -2,6 -98 -1 +2,2 +9
Sannf 13,8 16,1 15,0 170 208 378 4 +6,6 +152 +2 -9,4 -312
SFP 11,6 8,0 9,8 143 103 246 3 +1,8 +31 +1 +9,8 +246
Gröna 5,6 8,5 7,1 69 109 178 2 -5,1 -150 -1 +2,6 +52
SIT YL 4,8 6,4 5,6 59 83 142 1 - - - - -
VÄNST 2,8 2,3 2,5 34 30 64 0 -1,5 -44 -1 -6,0 -177
KD 1,2 1,9 1,5 15 24 39 0 +1,5 +39 0 -1,8 -57