Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Norra Karelens valkrets - Rääkkylä - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 139
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 359
Valdeltagande 63,9% Godkända röster 2008 1 399
Valdeltagande 2008 63,4% Godkända röster 2011 1 407
Valdeltagande 2011 66,4% Förkastade röster 8
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 38,6 9 525 +0,9 0 -3 +3,4 +29
Sannf 24,8 5 337 +12,9 +3 +171 -13,2 -198
VÄNST 14,3 3 195 -2,4 -1 -40 +12,9 +174
KD 9,9 2 134 -2,6 0 -41 +6,4 +85
SDP 8,6 2 117 -3,8 0 -56 -5,2 -77
Gröna 2,4 0 33 -3,6 -1 -51 -0,6 -9
Saml 1,3 0 18 -1,4 -1 -20 -2,7 -39

Norra Karelens valkrets - Rääkkylä - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 139
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 359
Valdeltagande 63,9% Godkända röster 2008 1 399
Valdeltagande 2008 63,4% Godkända röster 2011 1 407
Valdeltagande 2011 66,4% Förkastade röster 8
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 35,6 43,2 38,6 292 233 525 9 +0,9 -3 0 +3,4 +29
Sannf 24,8 24,9 24,8 203 134 337 5 +12,9 +171 +3 -13,2 -198
VÄNST 15,4 12,8 14,3 126 69 195 3 -2,4 -40 -1 +12,9 +174
KD 10,9 8,3 9,9 89 45 134 2 -2,6 -41 0 +6,4 +85
SDP 9,6 7,1 8,6 79 38 117 2 -3,8 -56 0 -5,2 -77
Gröna 2,1 3,0 2,4 17 16 33 0 -3,6 -51 -1 -0,6 -9
Saml 1,7 0,7 1,3 14 4 18 0 -1,4 -20 -1 -2,7 -39