Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Nylands valkrets - Raseborg - Nya fullmäktige Infotext för sidan

I tabellen visas antalet mandat respektive röstetalet för varje parti eller grupp som har fått mandat i det nya fullmäktige. Namnen kan ändra ifall rösträkningen fortfarande pågår. Det stör "ny" bredvid kandidaten om han/hon inte har suttit i det gamla fullmäktige. I slutet på raden visas kandidatens yrke samt ålder enligt vad kandidaten har uppgett. Resultaten är slutliga först efter kontrollräkningen.

Genom att klicka på kandidatens namn ser du hans/hennes understöd i de olika röstningsområdena.

    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -16
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 23 247
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 14 198
Valdeltagande 61,6% Godkända röster 2008 14 830
Valdeltagande 2008 65,1% Godkända röster 2011 16 140
Valdeltagande 2011 71,1% Förkastade röster 125

Visa suppleanterna

Parti Kandidat   Röster Yrke ålder  
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) Mandat 21, förändring -6
  Thomas Blomqvist 1121 riksdagsledamot, jordbrukare 47
  Karl von Smitten ny 479 professor, kirurg 69
  Sylva Heerman 425 spec.sjukskötare 62
  Anders Walls 274 företagare 32
  Björn Siggberg 250 företagare 55
  Werner Orre 235 pol.mag., konsult 38
  Fredrika Åkerö 223 pol.kand., verksamhetsledare 28
  Henrik Lindholm 185 jordbrukare, pensionär 66
  Sven Holmberg 166 byggmästare, företagare 63
  Göran Karlsson 163 trädgårdsodlare 56
  Ann-Katrin Bender 155 studerande, politices kandidat 24
  Ann Storsjö ny 148 ekon.mag. 55
  Mikael Borgman 142 företagare, jurist 61
  Michael Nyberg 134 jordbrukare 43
  Martin Stenström 122 officer 45
  Maj-Britt Malmén 119 hälsovårdare, enhetschef 57
  Kerstin Ilander 119 guide 68
  Filip Björklöf ny 115 studerande 21
  Martin Glader ny 111 diplomingenjör 68
  Roger Engblom 103 lärare, lektor i bildkonst 53
  Pia Stenroos ny 102 företagare, sjuksk./hv, yrittäjä, sair.h./th 39
  Isa Forsbäck 93 pens.klasslärare 69 Suppleant
  Sven Stenlund 92 byggmästare 55 Suppleant
  Tomas Hanell ny 90 forskare, företagare 47 Suppleant
  Tina Nykänen ny 73 farmaceut, provisor studerande 24 Suppleant
  Linnéa Henriksson 71 PL, universitetslärare 35 Suppleant
  Jan Lindroos ny 67 journalist, kulturproducent 53 Suppleant
  Lea Adolfsson ny 60 företagare 65 Suppleant
  Roy Vidfält ny 59 köpman 33 Suppleant
  Ronny Avellan ny 57 jordbrukare 44 Suppleant
  Diana Nyberg-Lindholm 53 VD 54 Suppleant
  Thomas Bergman ny 49 inköps- logistikchef 34 Suppleant
  Ritva Uhlbäck 47 leg.fotvårdare, primärskötare, laill.jalkojenhoitaja 64 Suppleant
  Gunilla Starck ny 47 laboratorieskötare, ADB-stödperson 46 Suppleant
  Kristian Forsell ny 46 verksamhetsledare 53 Suppleant
  Rita Lindholm-Wirtanen 45 servicehemsföreståndare 63 Suppleant
  Seppo Salo ny 43 mentalvårdare 54 Suppleant
  Greger Englund ny 42 direktor, rektor 51 Suppleant
  Jörgen Pind ny 39 idrottsplanerare 63 Suppleant
  Stefan Högnabba ny 38 pol.mag. 49 Suppleant
  Jan Holmberg ny 35 privat företagare 52 Suppleant
  Björn Lindström ny 33 jordbrukare 30 Suppleant
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) Mandat 12, förändring -8
  Maarit Feldt-Ranta 1009 riksdagsledamot, kansanedustaja 44
  Ulf Heimberg 207 arbetarskyddsfullmäktig 56
  Camilla Grundström 167 PM, lärare 46
  Ralf Friberg 130 skriftställare, eläkkeensaaja 76
  Risto Räty ny 123 pastori 34
  Mats Lagerstam 111 överkommissarie, ylikomisario 57
  Jaana Tasanko 106 hall.päiväkodinjohtaja, adm.daghemsföreståndare 49
  Per-Erik Holmberg 104 pensionär 68
  Kaisa Ylimys-Ahlroth 76 fysioterapeutti, fysioterapeut 37
  Elisabeth Kajander ny 71 hälsovårdare, lektor i vårdämnen 52
  Jorma Pelkonen 71 asentaja, vara pääluottamusmies 51
  Petri Kajander 70 työnjohtaja 48
  Kukka-Maaria Luukkonen ny 70 DI, kaupungingeodeetti 52 Suppleant
  Otto Metsämäki ny 67 studerande 20 Suppleant
  Nina Wessberg ny 67 organisationsombudsman, järjestötoimitsija 42 Suppleant
  Jukka-Pekka Aalto ny 60 masuunin päivämies 53 Suppleant
  Riitta Vilkman ny 57 perheterapeutti, hoitotyön esimies 41 Suppleant
  Frank Holmlund ny 55 polis, poliisi 60 Suppleant
  Reija Mettovaara ny 52 hioja, työsuojeluvaltuutettu 36 Suppleant
  Seppo Lintuluoto 50 avdelningschef, osastopäällikkö 56 Suppleant
  Tom Rehn ny 50 arbetsplanerare, työsuunnittelija 49 Suppleant
  Inga Björk ny 49 pensionär 64 Suppleant
  Nina Lindroos-Holmström ny 48 socialhandledare 37 Suppleant
  Karita Pihlström ny 45 gravör, metallarbetare 55 Suppleant
Gröna förbundet (Gröna) Mandat 4, förändring 0
  Marko Reinikainen 274 marinbiolog, docent, meribiologi, dosentti 46
  Irina Donner 120 fil.mag., pensionär, fil.maist., eläkeläinen 68
  Päivi Lindström ny 70 kanttori, yrittäjä, kantor, företagare 50
  Maija-Liisa Kairo ny 67 eläkeläinen, ekon., pensionär 66
  Tanja Konttinen ny 65 toimitussihteeri, redaktionssekreterare 43 Suppleant
  Oskari Sundström ny 53 yrittäjä, kauppatiet.ylioppilas, företagare, ekonomiestud. 32 Suppleant
  Kati Sointukangas ny 52 HTM, yrittäjä, förv.mag., företagare 37 Suppleant
  Charlotta Wolff ny 47 fil.dr, docent, fil.tri, dosentti 36 Suppleant
Samlingspartiet (Saml) Mandat 2, förändring 0
  Roger Hafström 163 taxiföretagare, taksiyrittäjä 53
  Miikka Soivio ny 142 FM, opettaja 41
  Erkki Rissanen 113 KTM, ekonomie magister 69 Suppleant
  Harri Korhonen 90 FM, lukion rehtori 40 Suppleant
Sannfinländarna (Sannf) Mandat 1, förändring +1
  Petri Palin ny 175 toimiupseeri, DI 45
  Tiina Grandell ny 88 kokki, vuoropäällikkö 33 Suppleant
  Tomi Halonen ny 46 logistiikka vastaava 37 Suppleant
Vänsterförbundet (VÄNST) Mandat 1, förändring 0
  Harry Yltävä 130 sosiaalityönt., valt.kand., socialarbetare, pol.kand. 62
  Emilia Paarma Junttila ny 68 fysioterapeutti, fysioterapeut 29 Suppleant
  Anna Andersson ny 38 kultaseppä 32 Suppleant
Kristdemokraterna i Finland (KD) (KD) Mandat 1, förändring 0
  Niklas Andersson 93 ministerspecialmedarbetare, ministerin erityisavustaja 34
  Mikael Nylund ny 43 verksamhetsledare, VD 31 Suppleant
  Oskar Sjöberg ny 29 avdelningschef, tekniker 40 Suppleant
Finlands Kommunistiska Parti (FKP) Mandat 1, förändring 0
  Peter Björklöf 380 konduktör 55