Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Nylands valkrets - Raseborg - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -16
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 23 247
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 14 198
Valdeltagande 61,6% Godkända röster 2008 14 830
Valdeltagande 2008 65,1% Godkända röster 2011 16 140
Valdeltagande 2011 71,1% Förkastade röster 125
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
SFP 45,4 21 6 443 +1,2 -6 -106 +2,7 -449
SDP 26,9 12 3 818 -5,8 -8 -1 024 -3,2 -1 036
Gröna 8,6 4 1 215 +1,7 0 +203 +3,2 +352
Saml 6,4 2 907 +3,2 0 +439 -1,2 -322
FKP 3,2 1 450 +1,3 0 +170 +3,0 +420
VÄNST 2,9 1 415 -0,1 0 -33 -0,4 -126
Sannf 2,8 1 400 +2,8 +1 +400 -3,6 -638
KD 2,3 1 329 +0,6 0 +79 +0,8 +90
C 1,4 0 205 +0,4 0 +45 -0,5 -109
F11 0,1 0 16 +0,1 0 +16 0,0 -1

Nylands valkrets - Raseborg - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -16
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 23 247
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 14 198
Valdeltagande 61,6% Godkända röster 2008 14 830
Valdeltagande 2008 65,1% Godkända röster 2011 16 140
Valdeltagande 2011 71,1% Förkastade röster 125
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
SFP 45,0 45,6 45,4 2 179 4 264 6 443 21 +1,2 -106 -6 +2,7 -449
SDP 27,9 26,4 26,9 1 348 2 470 3 818 12 -5,8 -1 024 -8 -3,2 -1 036
Gröna 6,9 9,4 8,6 335 880 1 215 4 +1,7 +203 0 +3,2 +352
Saml 7,0 6,1 6,4 339 568 907 2 +3,2 +439 0 -1,2 -322
FKP 3,5 3,0 3,2 169 281 450 1 +1,3 +170 0 +3,0 +420
VÄNST 3,2 2,8 2,9 155 260 415 1 -0,1 -33 0 -0,4 -126
Sannf 2,9 2,8 2,8 138 262 400 1 +2,8 +400 +1 -3,6 -638
KD 2,2 2,4 2,3 107 222 329 1 +0,6 +79 0 +0,8 +90
C 1,3 1,5 1,4 62 143 205 0 +0,4 +45 0 -0,5 -109
F11 0,1 0,1 0,1 7 9 16 0 +0,1 +16 0 0,0 -1