Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Satakunta valkrets - Raumo - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 51
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 32 391
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 18 792
Valdeltagande 58,3% Godkända röster 2008 20 471
Valdeltagande 2008 63,8% Godkända röster 2011 21 890
Valdeltagande 2011 69,0% Förkastade röster 98
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
SDP 34,6 18 6 508 +1,9 0 -188 -3,4 -1 807
Saml 21,4 11 4 014 -3,1 -2 -991 +1,4 -345
C 13,0 7 2 436 +1,0 +1 -19 +3,3 +322
Sannf 10,4 5 1 957 +4,6 +2 +764 -7,2 -1 900
VÄNST 7,2 3 1 356 -1,6 -1 -458 +1,3 +60
KD 5,7 3 1 076 +0,4 +1 -12 +0,5 -58
Gröna 3,8 2 712 -0,2 0 -103 +0,4 -28
SIT 3,7 2 702 - - - - -
FKP 0,2 0 31 0,0 0 -1 +0,1 +11

Satakunta valkrets - Raumo - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 51
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 32 391
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 18 792
Valdeltagande 58,3% Godkända röster 2008 20 471
Valdeltagande 2008 63,8% Godkända röster 2011 21 890
Valdeltagande 2011 69,0% Förkastade röster 98
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
SDP 36,0 33,2 34,6 3 404 3 104 6 508 18 +1,9 -188 0 -3,4 -1 807
Saml 21,1 21,6 21,4 1 998 2 016 4 014 11 -3,1 -991 -2 +1,4 -345
C 13,0 12,9 13,0 1 229 1 207 2 436 7 +1,0 -19 +1 +3,3 +322
Sannf 10,4 10,5 10,4 979 978 1 957 5 +4,6 +764 +2 -7,2 -1 900
VÄNST 6,9 7,5 7,2 657 699 1 356 3 -1,6 -458 -1 +1,3 +60
KD 5,8 5,7 5,7 548 528 1 076 3 +0,4 -12 +1 +0,5 -58
Gröna 3,1 4,5 3,8 292 420 712 2 -0,2 -103 0 +0,4 -28
SIT 3,5 4,0 3,7 330 372 702 2 - - - - -
FKP 0,2 0,1 0,2 19 12 31 0 0,0 -1 0 +0,1 +11