Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Norra Savolax valkrets - Rautavaara - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 17
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 582
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 930
Valdeltagande 59,4% Godkända röster 2008 1 021
Valdeltagande 2008 61,3% Godkända röster 2011 989
Valdeltagande 2011 61,3% Förkastade röster 9
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 33,7 6 313 +3,7 +1 +7 +10,3 +82
VÄNST 26,3 5 245 +6,2 +1 +39 +12,7 +110
SDP 19,8 3 184 +2,8 0 +11 +9,9 +86
Sannf 17,4 3 162 -6,2 -1 -79 -15,9 -168
Saml 2,8 0 26 -1,3 0 -16 -1,5 -16

Norra Savolax valkrets - Rautavaara - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 17
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 582
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 930
Valdeltagande 59,4% Godkända röster 2008 1 021
Valdeltagande 2008 61,3% Godkända röster 2011 989
Valdeltagande 2011 61,3% Förkastade röster 9
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 36,3 28,9 33,7 217 96 313 6 +3,7 +7 +1 +10,3 +82
VÄNST 28,3 22,9 26,3 169 76 245 5 +6,2 +39 +1 +12,7 +110
SDP 16,9 25,0 19,8 101 83 184 3 +2,8 +11 0 +9,9 +86
Sannf 15,1 21,7 17,4 90 72 162 3 -6,2 -79 -1 -15,9 -168
Saml 3,5 1,5 2,8 21 5 26 0 -1,3 -16 0 -1,5 -16