Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Kymmene valkrets - Rautjärvi - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -6
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 211
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 994
Valdeltagande 62,3% Godkända röster 2008 2 207
Valdeltagande 2008 64,7% Godkända röster 2011 2 227
Valdeltagande 2011 67,7% Förkastade röster 8
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 46,0 10 917 +0,3 -3 -91 +11,4 +147
SDP 35,6 8 710 -1,3 -2 -105 +6,9 +71
Sannf 7,5 1 149 +7,5 +1 +149 -10,4 -249
KD 4,8 1 95 -2,8 -1 -73 -0,3 -18
Saml 4,6 1 92 -4,3 -1 -105 -4,1 -103
E51 1,6 0 31 - - - - -

Kymmene valkrets - Rautjärvi - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -6
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 211
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 994
Valdeltagande 62,3% Godkända röster 2008 2 207
Valdeltagande 2008 64,7% Godkända röster 2011 2 227
Valdeltagande 2011 67,7% Förkastade röster 8
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 47,1 44,8 46,0 486 431 917 10 +0,3 -91 -3 +11,4 +147
SDP 33,3 38,1 35,6 343 367 710 8 -1,3 -105 -2 +6,9 +71
Sannf 7,0 8,0 7,5 72 77 149 1 +7,5 +149 +1 -10,4 -249
KD 6,3 3,1 4,8 65 30 95 1 -2,8 -73 -1 -0,3 -18
Saml 5,2 3,9 4,6 54 38 92 1 -4,3 -105 -1 -4,1 -103
E51 1,1 2,1 1,6 11 20 31 0 - - - - -