Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Uleåborgs valkrets - Reisjärvi - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 248
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 428
Valdeltagande 64,0% Godkända röster 2008 1 497
Valdeltagande 2008 67,0% Godkända röster 2011 1 495
Valdeltagande 2011 66,5% Förkastade röster 11
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 67,4 15 962 +1,9 0 -18 +6,4 +50
Sannf 12,0 2 172 +7,6 +1 +106 -7,0 -112
Saml 8,7 2 124 -7,7 -1 -122 +4,2 +57
VÄNST 7,5 1 107 +1,2 0 +13 +1,3 +15
SDP 4,4 1 63 -3,0 0 -48 -1,3 -23

Uleåborgs valkrets - Reisjärvi - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 248
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 428
Valdeltagande 64,0% Godkända röster 2008 1 497
Valdeltagande 2008 67,0% Godkända röster 2011 1 495
Valdeltagande 2011 66,5% Förkastade röster 11
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 65,9 68,9 67,4 475 487 962 15 +1,9 -18 0 +6,4 +50
Sannf 13,0 11,0 12,0 94 78 172 2 +7,6 +106 +1 -7,0 -112
Saml 7,9 9,5 8,7 57 67 124 2 -7,7 -122 -1 +4,2 +57
VÄNST 8,0 6,9 7,5 58 49 107 1 +1,2 +13 0 +1,3 +15
SDP 5,1 3,7 4,4 37 26 63 1 -3,0 -48 0 -1,3 -23