Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Tavastlands valkrets - Riihimäki - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 23 118
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 12 444
Valdeltagande 54,2% Godkända röster 2008 12 310
Valdeltagande 2008 55,4% Godkända röster 2011 15 122
Valdeltagande 2011 68,0% Förkastade röster 89
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
SDP 25,5 11 3 168 -4,4 -2 -504 +1,1 -521
Saml 24,8 11 3 080 -1,7 -1 -179 +3,9 -66
VÄNST 16,0 7 1 985 +2,7 +1 +354 +1,8 -151
Sannf 11,3 5 1 407 +8,0 +4 +996 -6,7 -1 309
KD 8,6 4 1 064 -3,8 -1 -457 -0,7 -335
C 7,9 3 977 -1,1 -1 -120 +1,2 -30
Gröna 5,4 2 666 +0,1 0 +23 +0,2 -110
FKP 0,5 0 60 -0,1 0 -16 +0,2 +16
Pir 0,3 0 37 +0,3 0 +37 -0,3 -59

Tavastlands valkrets - Riihimäki - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 23 118
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 12 444
Valdeltagande 54,2% Godkända röster 2008 12 310
Valdeltagande 2008 55,4% Godkända röster 2011 15 122
Valdeltagande 2011 68,0% Förkastade röster 89
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
SDP 25,5 25,4 25,5 1 119 2 049 3 168 11 -4,4 -504 -2 +1,1 -521
Saml 24,9 24,6 24,8 1 093 1 987 3 080 11 -1,7 -179 -1 +3,9 -66
VÄNST 14,9 16,5 16,0 652 1 333 1 985 7 +2,7 +354 +1 +1,8 -151
Sannf 12,3 10,7 11,3 541 866 1 407 5 +8,0 +996 +4 -6,7 -1 309
KD 9,1 8,3 8,6 398 666 1 064 4 -3,8 -457 -1 -0,7 -335
C 8,3 7,6 7,9 363 614 977 3 -1,1 -120 -1 +1,2 -30
Gröna 4,1 6,0 5,4 179 487 666 2 +0,1 +23 0 +0,2 -110
FKP 0,6 0,4 0,5 28 32 60 0 -0,1 -16 0 +0,2 +16
Pir 0,2 0,3 0,3 9 28 37 0 +0,3 +37 0 -0,3 -59