Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Tavastlands valkrets - Hausjärvi - Röstningsområdena Infotext för sidan

I tabellen visas en förteckning över kommunens röstningsområden i alfabetisk ordning.

Genom att klicka på "Stödet för partierna" visas stödet för partierna inom ifrågavarande röstningsområde.

Genom att klicka på "Kandidaterna" visas en tabell över stödet för kandidaterna inom ifrågavarande röstningsområde.

    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 6 787
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 755
Valdeltagande 55,7% Godkända röster 2008 3 897
Valdeltagande 2008 60,1% Godkända röster 2011 4 522
Valdeltagande 2011 68,8% Förkastade röster 22
Områdesnr Område     Röstberättigade Valdeltagande Räknat %
001 Hikiä Understödet för partierna Kandidaterna 1636 54,6 100,0
002 Monni Understödet för partierna Kandidaterna 884 50,0 100,0
003 Oitti Understödet för partierna Kandidaterna 2379 57,6 100,0
004 Ryttylä Understödet för partierna Kandidaterna 1888 56,8 100,0