Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Vasa valkrets - Karleby - Röstningsområdena Infotext för sidan

I tabellen visas en förteckning över kommunens röstningsområden i alfabetisk ordning.

Genom att klicka på "Stödet för partierna" visas stödet för partierna inom ifrågavarande röstningsområde.

Genom att klicka på "Kandidaterna" visas en tabell över stödet för kandidaterna inom ifrågavarande röstningsområde.

    Kommunens fullmäktigemandat 51
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 36 083
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 21 273
Valdeltagande 59,3% Godkända röster 2008 22 743
Valdeltagande 2008 65,3% Godkända röster 2011 25 076
Valdeltagande 2011 71,3% Förkastade röster 113
Områdesnr Område     Röstberättigade Valdeltagande Räknat %
017 Alaviirre skola Understödet för partierna Kandidaterna 336 68,8 100,0
021 Allaktivitetshuset i Rahkonen Understödet för partierna Kandidaterna 404 70,8 100,0
002 Björkhagens servicecentrum Understödet för partierna Kandidaterna 2887 48,9 100,0
007 Chyd. svenskspråkiga skola Understödet för partierna Kandidaterna 2104 58,9 100,0
012 Halkokari skola Understödet för partierna Kandidaterna 2557 67,4 100,0
005 Hållhagens skola Understödet för partierna Kandidaterna 1352 57,0 100,0
015 Kelviå kommundelskontor Understödet för partierna Kandidaterna 2946 66,9 100,0
011 Kyrkbackens skola Understödet för partierna Kandidaterna 1475 57,2 100,0
018 Lochteå kommundelskontor Understödet för partierna Kandidaterna 922 69,1 100,0
019 Maringais skola Understödet för partierna Kandidaterna 846 66,3 100,0
016 Ruotsalo skola Understödet för partierna Kandidaterna 544 68,0 100,0
009 Rytibackens skola Understödet för partierna Kandidaterna 2299 59,4 100,0
006 Stadshuset Understödet för partierna Kandidaterna 5331 51,6 100,0
004 Stenängens skola Understödet för partierna Kandidaterna 2078 52,7 100,0
013 Storby skola Understödet för partierna Kandidaterna 1992 62,9 100,0
003 Tallåsens skola Understödet för partierna Kandidaterna 1783 52,2 100,0
020 Ullava kommundelskontor Understödet för partierna Kandidaterna 312 73,7 100,0
008 Ventus Understödet för partierna Kandidaterna 2313 62,4 100,0
001 Yxpila skola Understödet för partierna Kandidaterna 1077 58,9 100,0
010 Älvdalens skola Understödet för partierna Kandidaterna 1889 61,7 100,0
014 Öja daghem Understödet för partierna Kandidaterna 636 74,4 100,0