Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Vasa valkrets - Kaskö - Röstningsområdena Infotext för sidan

I tabellen visas en förteckning över kommunens röstningsområden i alfabetisk ordning.

Genom att klicka på "Stödet för partierna" visas stödet för partierna inom ifrågavarande röstningsområde.

Genom att klicka på "Kandidaterna" visas en tabell över stödet för kandidaterna inom ifrågavarande röstningsområde.

    Kommunens fullmäktigemandat 17
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 178
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 913
Valdeltagande 77,9% Godkända röster 2008 981
Valdeltagande 2008 79,2% Godkända röster 2011 956
Valdeltagande 2011 80,7% Förkastade röster 5
Områdesnr Område     Röstberättigade Valdeltagande Räknat %
001 Kaskö Understödet för partierna Kandidaterna 1178 77,9 100,0