Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Vasa valkrets - Korsholm - Röstningsområdena Infotext för sidan

I tabellen visas en förteckning över kommunens röstningsområden i alfabetisk ordning.

Genom att klicka på "Stödet för partierna" visas stödet för partierna inom ifrågavarande röstningsområde.

Genom att klicka på "Kandidaterna" visas en tabell över stödet för kandidaterna inom ifrågavarande röstningsområde.

    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 14 571
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 9 740
Valdeltagande 67,3% Godkända röster 2008 9 627
Valdeltagande 2008 69,7% Godkända röster 2011 11 221
Valdeltagande 2011 78,7% Förkastade röster 66
Områdesnr Område     Röstberättigade Valdeltagande Räknat %
009 Anixor-Veikars-Martois Understödet för partierna Kandidaterna 304 65,1 100,0
001 Björköby Understödet för partierna Kandidaterna 312 78,2 100,0
005 Brändövik-Söderudden + Köklot Understödet för partierna Kandidaterna 241 63,5 100,0
006 Iskmo-Jungsund Understödet för partierna Kandidaterna 671 65,0 100,0
007 Karperö-Singsby-Västervik Understödet för partierna Kandidaterna 1327 68,3 100,0
014 Koskö Understödet för partierna Kandidaterna 199 72,4 100,0
017 Kuni Understödet för partierna Kandidaterna 247 77,3 100,0
016 Kvevlax Understödet för partierna Kandidaterna 1194 72,0 100,0
021 Köklot Området förenat med: 005 Brändövik-Söderudden + Köklot
003 Norra Vallgrund Understödet för partierna Kandidaterna 267 70,4 100,0
015 Petsmo Understödet för partierna Kandidaterna 438 65,1 100,0
002 Replot Understödet för partierna Kandidaterna 651 66,4 100,0
022 Smedsby norra-Böle Understödet för partierna Kandidaterna 1677 60,7 100,0
008A Smedsby södra Understödet för partierna Kandidaterna 1961 63,4 100,0
008B Smedsby östra Understödet för partierna Kandidaterna 819 67,3 100,0
004 Södra Vallgrund Understödet för partierna Kandidaterna 293 67,6 100,0
011 Toby-Helsingby-Karkmo-Korsholm Understödet för partierna Kandidaterna 1120 60,8 100,0
012 Tölby-Vikby Understödet för partierna Kandidaterna 451 68,7 100,0
018 Vassor Understödet för partierna Kandidaterna 195 76,9 100,0
010 Voitby-Staversby-Miekka Understödet för partierna Kandidaterna 286 77,6 100,0
019 Västerhankmo Understödet för partierna Kandidaterna 270 73,3 100,0
020 Österhankmo Understödet för partierna Kandidaterna 173 75,1 100,0
013 Östersolf-Västersolf-Munsmo-Rimal Understödet för partierna Kandidaterna 1475 72,4 100,0