Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Vasa valkrets - Korsnäs - Röstningsområdena Infotext för sidan

I tabellen visas en förteckning över kommunens röstningsområden i alfabetisk ordning.

Genom att klicka på "Stödet för partierna" visas stödet för partierna inom ifrågavarande röstningsområde.

Genom att klicka på "Kandidaterna" visas en tabell över stödet för kandidaterna inom ifrågavarande röstningsområde.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 816
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 351
Valdeltagande 74,8% Godkända röster 2008 1 384
Valdeltagande 2008 79,0% Godkända röster 2011 1 432
Valdeltagande 2011 82,4% Förkastade röster 8
Områdesnr Område     Röstberättigade Valdeltagande Räknat %
004 Harrström Understödet för partierna Kandidaterna 257 80,2 100,0
002 Korsbäck Understödet för partierna Kandidaterna 95 87,4 100,0
003 Korsnäs kyrkoby Understödet för partierna Kandidaterna 661 67,6 100,0
001 Molpe Understödet för partierna Kandidaterna 471 81,1 100,0
005 Taklax Understödet för partierna Kandidaterna 332 72,6 100,0