Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Tavastlands valkrets - Padasjoki - Röstningsområdena Infotext för sidan

I tabellen visas en förteckning över kommunens röstningsområden i alfabetisk ordning.

Genom att klicka på "Stödet för partierna" visas stödet för partierna inom ifrågavarande röstningsområde.

Genom att klicka på "Kandidaterna" visas en tabell över stödet för kandidaterna inom ifrågavarande röstningsområde.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 796
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 773
Valdeltagande 63,9% Godkända röster 2008 1 924
Valdeltagande 2008 66,5% Godkända röster 2011 1 920
Valdeltagande 2011 68,3% Förkastade röster 13
Områdesnr Område     Röstberättigade Valdeltagande Räknat %
001 Kirkonkylä Understödet för partierna Kandidaterna 2796 63,9 100,0