Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Vasa valkrets - Vasa - Röstningsområdena - Österbottens Museum Infotext för sidan

I tabellen visas antalet röster för respektive parti samt det procentuella understödet inom röstningsområdet.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 351
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 153
Valdeltagande 64,5% Förkastade röster 8
Parti Röster Procent
SFP 822 38,2
Saml 534 24,8
SDP 305 14,2
Sannf 164 7,6
Gröna 106 4,9
VÄNST 89 4,1
C 62 2,9
KD 60 2,8
Pir 7 0,3
FKP 4 0,2
FAP 0 0,0