Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Vasa valkrets - Vasa - Röstningsområdena - Stadshuset Infotext för sidan

I tabellen visas antalet röster för respektive parti samt det procentuella understödet inom röstningsområdet.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 846
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 074
Valdeltagande 54,3% Förkastade röster 13
Parti Röster Procent
SFP 767 37,0
Saml 490 23,6
SDP 342 16,5
Sannf 144 6,9
KD 96 4,6
Gröna 86 4,1
VÄNST 72 3,5
C 66 3,2
Pir 6 0,3
FKP 4 0,2
FAP 1 0,0