Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Vasa valkrets - Vasa - Röstningsområdena - Vöråstan Infotext för sidan

I tabellen visas antalet röster för respektive parti samt det procentuella understödet inom röstningsområdet.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 463
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 103
Valdeltagande 44,8% Förkastade röster 1
Parti Röster Procent
SDP 238 21,6
SFP 235 21,3
Saml 220 19,9
Gröna 118 10,7
Sannf 112 10,2
VÄNST 86 7,8
KD 52 4,7
C 33 3,0
FKP 5 0,5
Pir 4 0,4
FAP 0 0,0