Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Vasa valkrets - Vasa - Röstningsområdena - Hemstrand Infotext för sidan

I tabellen visas antalet röster för respektive parti samt det procentuella understödet inom röstningsområdet.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 745
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 730
Valdeltagande 63,4% Förkastade röster 11
Parti Röster Procent
Saml 479 27,7
SFP 402 23,2
SDP 310 17,9
Sannf 205 11,8
VÄNST 104 6,0
C 82 4,7
KD 76 4,4
Gröna 66 3,8
Pir 4 0,2
FAP 1 0,1
FKP 1 0,1