Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Vasa valkrets - Vasa - Röstningsområdena - Tervajoki Infotext för sidan

I tabellen visas antalet röster för respektive parti samt det procentuella understödet inom röstningsområdet.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 936
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 550
Valdeltagande 59,0% Förkastade röster 2
Parti Röster Procent
Sannf 211 38,4
C 186 33,8
Saml 83 15,1
SDP 63 11,5
VÄNST 5 0,9
KD 2 0,4
Gröna 0 0,0
SFP 0 0,0
FAP 0 0,0
Pir 0 0,0
FKP 0 0,0