Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Vasa valkrets - Vasa - Röstningsområdena - Kirkonkylä Infotext för sidan

I tabellen visas antalet röster för respektive parti samt det procentuella understödet inom röstningsområdet.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 990
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 587
Valdeltagande 59,7% Förkastade röster 4
Parti Röster Procent
C 227 38,7
Saml 135 23,0
Sannf 116 19,8
SDP 71 12,1
KD 19 3,2
VÄNST 11 1,9
Gröna 5 0,9
SFP 1 0,2
FAP 1 0,2
Pir 1 0,2
FKP 0 0,0