Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Vasa valkrets - Vörå - Röstningsområdena Infotext för sidan

I tabellen visas en förteckning över kommunens röstningsområden i alfabetisk ordning.

Genom att klicka på "Stödet för partierna" visas stödet för partierna inom ifrågavarande röstningsområde.

Genom att klicka på "Kandidaterna" visas en tabell över stödet för kandidaterna inom ifrågavarande röstningsområde.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -21
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 5 306
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 564
Valdeltagande 67,7% Godkända röster 2008 3 829
Valdeltagande 2008 73,9% Godkända röster 2011 4 035
Valdeltagande 2011 77,2% Förkastade röster 26
Områdesnr Område     Röstberättigade Valdeltagande Räknat %
004 Karvsor Understödet för partierna Kandidaterna 302 74,5 100,0
010 Kimo Understödet för partierna Kandidaterna 270 73,3 100,0
011 Komossa Understödet för partierna Kandidaterna 143 78,3 100,0
007 Maxmo fastland Understödet för partierna Kandidaterna 432 61,3 100,0
008 Maxmo skärgård Understödet för partierna Kandidaterna 428 70,1 100,0
009 Oravais centrum Understödet för partierna Kandidaterna 1272 68,7 100,0
006 Pettersbacka Understödet för partierna Kandidaterna 101 66,3 100,0
001 Rejpelt Understödet för partierna Kandidaterna 386 68,7 100,0
003 Rökiö Understödet för partierna Kandidaterna 878 66,7 100,0
005 Tålamods Understödet för partierna Kandidaterna 122 77,0 100,0
002 Vörå centrum Understödet för partierna Kandidaterna 972 62,1 100,0