Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Tavastlands valkrets - Ypäjä - Röstningsområdena - R-omr 001 Infotext för sidan

I tabellen visas det procentuella understödet för varje kandidat samt deras röstetal inom röstningsområdet. Ifall kandidaten är på väg att väljas, visas beteckningen "invald". Resultaten kan ändra ifall rösträkningen fortfarande pågår.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 058
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 338
Valdeltagande 65,6% Förkastade röster 13
Kandidat   Parti Valförbund Procent Röster  
Markku Leppälahti C   5.8 77 Invald
Matti Alanko C   4.3 57 Invald
Jari Hepomaa Saml   4.3 57 Invald
Tapio Ahonen ny Saml   3.4 46 Invald
Markku Heikkilä ny Sannf   3.1 42 Invald
Veijo Simola VÄNST   3.1 41 Invald
Pirjo-Riitta Palonen SDP   3.0 40 Invald
Heikki Levomäki ny C   2.9 39 Invald
Jari Rämö C   2.9 39 Invald
Sampsa Jaakkola ny Saml   2.7 36 Invald
Jenni Mäntynen ny Gröna   2.6 35 Invald
Eija Kara C   2.4 32 Invald
Mirja Jokio ny SDP   2.2 30 Invald
Pirkko Herd ny Gröna   2.2 29 Invald
Kari Helander ny Sannf   2.2 29
Jouni Paloposki C   2.0 27 Invald
Terhi Löfstedt ny Saml   2.0 27 Invald
Markku Saastamoinen Saml   2.0 27 Invald
Anni Vääri ny Saml   2.0 27
Juhani Kaunela C   1.9 25 Invald
Juha Lundström Gröna   1.7 23
Antti Rantanen ny C   1.6 22 Invald
Päivi Laine ny C   1.6 21 Invald
Elina Hirvonen ny Saml   1.6 21
Jukka Hyrsylä ny SDP   1.5 20
Katja Mäkinen ny VÄNST   1.5 20
Jukka Aaltonen ny VÄNST   1.4 19
Jari Vähänen ny Sannf   1.4 19
Niina Laaksonen ny C   1.3 18
Matti Mikkola C   1.3 18 Invald
Juha Mäenpää ny C   1.3 18
Markus Hollo ny Saml   1.3 18
Tiina Mäkeläinen ny C   1.3 17
Katja Karisukki ny C   1.2 16
Hannu Lehtinen ny C   1.2 16
Susanna Kaunisto ny VÄNST   1.1 15
Keijo Leppänen C   1.0 14
Marjatta Tasala ny C   1.0 13
Heli Kantonen-Heikkilä ny Gröna   1.0 13
Miia Kuhanen ny Gröna   1.0 13
Tero Airaksinen ny C   0.9 12
Maurits Hietamäki ny C   0.9 12
Vesa Oja ny VÄNST   0.8 11
Kristiina Seppä ny C   0.8 11
Heikki Ojala ny Saml   0.8 11
Hanna Uusi-Kölli ny C   0.7 10
Kaarlo Heino ny Saml   0.7 10
Jari Lintukangas ny Saml   0.7 10
Virve Saarikoski ny Saml   0.7 10
Kirsi Lyytinen ny C   0.7 9
Sari Markkula ny C   0.7 9
Hannu Paija ny C   0.7 9
Johanna Romu ny C   0.7 9
Elina Lähde ny SDP   0.6 8
Rainer Sukki ny Sannf   0.6 8
Kimmo Hokka ny C   0.5 7
Simo Kaunisto ny C   0.5 7
Kirsti Piminäinen ny C   0.5 7
Riina Levander ny C   0.4 6
Merja Mäkeläinen ny C   0.4 6
Erja Sukki ny Sannf   0.4 6
Ulla-Kristiina Salmi ny SDP   0.4 5
Anu Poso ny C   0.4 5
Sari Airo ny Saml   0.4 5
Aleksi Karppelin ny Saml   0.4 5
Inga Huikari ny SDP   0.3 4
Jouni Lähde ny SDP   0.2 3
Leea Lähde ny SDP   0.1 2
Kai Bogdanoff ny Gröna   0.1 2
Heidi Heikkilä ny Gröna   0.1 2
Mikko Kulmala ny SDP   0.1 1
Atte Hyrsylä ny SDP   0.0 0