Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Kymmene valkrets - Ruokolahti - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 636
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 998
Valdeltagande 65,0% Godkända röster 2008 3 160
Valdeltagande 2008 67,1% Godkända röster 2011 3 441
Valdeltagande 2011 74,5% Förkastade röster 14
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 41,8 12 1 252 -2,4 0 -145 +4,5 -30
SDP 25,1 7 752 -6,0 -2 -230 -1,3 -156
Saml 15,9 4 476 -3,2 -1 -126 +5,4 +117
Sannf 10,1 3 304 +10,1 +3 +304 -8,6 -340
KD 4,8 1 145 -0,8 0 -34 +1,6 +35
Gröna 2,3 0 69 +2,3 0 +69 +0,4 +4

Kymmene valkrets - Ruokolahti - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 636
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 998
Valdeltagande 65,0% Godkända röster 2008 3 160
Valdeltagande 2008 67,1% Godkända röster 2011 3 441
Valdeltagande 2011 74,5% Förkastade röster 14
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 40,4 43,0 41,8 570 682 1 252 12 -2,4 -145 0 +4,5 -30
SDP 25,5 24,7 25,1 360 392 752 7 -6,0 -230 -2 -1,3 -156
Saml 15,6 16,1 15,9 220 256 476 4 -3,2 -126 -1 +5,4 +117
Sannf 10,8 9,6 10,1 152 152 304 3 +10,1 +304 +3 -8,6 -340
KD 5,5 4,3 4,8 77 68 145 1 -0,8 -34 0 +1,6 +35
Gröna 2,3 2,3 2,3 33 36 69 0 +2,3 +69 0 +0,4 +4