Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Södra Savolax valkrets - S:t Michel - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 59
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -44
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 44 464
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 25 944
Valdeltagande 58,7% Godkända röster 2008 27 413
Valdeltagande 2008 62,9% Godkända röster 2011 29 297
Valdeltagande 2011 67,5% Förkastade röster 163
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 25,7 16 6 655 +0,5 -17 -228 +4,6 +477
SDP 24,9 15 6 464 -3,4 -15 -1 299 +1,6 -354
Saml 23,7 14 6 157 -2,9 -12 -1 147 +5,1 +693
Sannf 11,6 7 3 022 +6,9 +3 +1 709 -10,3 -3 406
Gröna 7,8 4 2 011 -1,2 -2 -440 -0,3 -351
KD 4,8 3 1 239 0,0 -1 -79 +0,4 -29
VÄNST 1,0 0 261 -0,3 0 -86 -0,7 -229
Pir 0,5 0 135 +0,5 0 +135 +0,1 +9

Södra Savolax valkrets - S:t Michel - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 59
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -44
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 44 464
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 25 944
Valdeltagande 58,7% Godkända röster 2008 27 413
Valdeltagande 2008 62,9% Godkända röster 2011 29 297
Valdeltagande 2011 67,5% Förkastade röster 163
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 28,1 23,7 25,7 3 264 3 391 6 655 16 +0,5 -228 -17 +4,6 +477
SDP 23,1 26,4 24,9 2 690 3 774 6 464 15 -3,4 -1 299 -15 +1,6 -354
Saml 23,6 23,8 23,7 2 747 3 410 6 157 14 -2,9 -1 147 -12 +5,1 +693
Sannf 11,9 11,5 11,6 1 378 1 644 3 022 7 +6,9 +1 709 +3 -10,3 -3 406
Gröna 6,7 8,6 7,8 784 1 227 2 011 4 -1,2 -440 -2 -0,3 -351
KD 5,1 4,5 4,8 591 648 1 239 3 0,0 -79 -1 +0,4 -29
VÄNST 1,1 0,9 1,0 131 130 261 0 -0,3 -86 0 -0,7 -229
Pir 0,4 0,6 0,5 43 92 135 0 +0,5 +135 0 +0,1 +9